Mis on kogemusnõustamine ja kuidas see saab sind aidata?

Kogemusnõustamist kirjeldasid juba 1960ndatel Ameerika puuetega üliõpilaste grupi The Rolling Quads liikmed, kes olid jõudnud veendumusele, et on ise oma elu eksperdid ning omavahel kogemusi jagades leiavad probleemidele tõhusaid lahendusi, olles sarnaste kogemuste kaudu üksteisele abiks ja toeks.

Kogemusnõustamist võib määratleda kui sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste ja kogemuste vahetamist ja/või nõustamist, mille käigus kogemusnõustaja pakub kliendile kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge.

Kogemusnõustaja kaasamine haiguse põdemise ajal või taastumisprotsessis toetab, julgustab ja annab jõudu ning võib olla tõhus täiendus spetsialistidelt saadud nõuannetele.

Vastastikusel empaatial ja usaldusel põhineva ning positiivsele lahendusele orienteeritud suhtlemise kaudu saab kogemusnõustaja toetada abivajajat mitmel viisil, eelkõige enda läbielatud kogemuste najal. Eesmärk on asendada inimeses lootusetuse, isoleerituse ja tõrjutuse tunne lootusega paranemisele ning suutlikkusega oma eluga paremini toime tulla. Isiklikud läbielamised ja kogemused aitavad kogemusnõustajal paremini mõista sarnases olukorras olevat inimest ja tema probleeme kõigis oma nüanssides.

Minu põhilised kogemuslood:

Lisaks on mul kogemusi, mille najal saan aidata ka järgmistel teemadel:

Võta kindlasti ühendust ka siis, kui Sa siit teemade hulgast endale sobivat ei leidnud – teen koostööd paljude toredate kolleegidega, ehk leiame Sulle üheskoos just Sulle sobiva nõustaja!

Kogemusnõustamise hinnad

Nõustamine toimib kenasti ka veebi teel.

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamise väljaõppe käigus olen:

Kontakt

Keha Ja Meele Tasakaal OÜ,
registrikood 12060771